FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

NTP-ITM-12-P-0040 - KREATIVITÁS - ALKOTÁS MŰHELY

 

NTP-ITM-12-P-0040 - KREATIVITÁS - ALKOTÁS MŰHELY

 

 

 

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghirdetett NTP-ITM-12-P-0040 iskolánk 600.000.- Ft támogatást nyert a Kreativitás—alkotás című pályázatával.

    

Kreativitás – alkotás műhely

 

beszámoló

 

Vegyes összetételű csoport jött létre, erre a pár alkalomra. Az ötödik évfolyamtól egészen a nyolcadik évfolyamig jöttek az érdeklődő diákok minden pénteken délután, hogy alkothassanak. Voltak köztük olyan tanulók, akik már évek óta jártak valamilyen képzőművészeti foglalkozásra, és olyanok is, akik most először próbálták ki tehetségüket. A fiatalabb gyerekek ügyesen, szépen és gyorsan dolgoztak, aktívabbak, beszédesebbek voltak, ugyanakkor sűrűben volt szükségük a segítségre, igényelték a folyamatos visszajelzéseket a munkájukkal kapcsolatban. Az idősebb diákok lassabban alkottak, viszont sokkal jobban elmélyedtek egy-egy feladat megoldásában és precízebben, aprólékosabban dolgoztak, ami több időt vett igénybe.

 

Mivel a tanulók többsége már ismerte egymást, rövid bemutatkozást tartottunk csupán és utána bele is kezdtünk a munkába. A legelső játékos feladat segítségével a diákok képzelőerejét, kreativitását, ábrázolóképességét tudtam felmérni és egyben fejleszteni is. 2-3 egyszerűbb és bonyolultabb előre elkészített jeleket, formákat kellett továbbgondolniuk és továbbrajzolniuk a tanulóknak. Majd a gyerekek csoportba rendeződtek és a saját illetve társaik rajzainak felhasználásával új, önálló jelentésű képet hoztak létre.  A feladat segítségével lehetőség nyílt az egyéni, illetve a csoportmunkára is. A gyerekek remekül érezték magukat és sok ötletes, kreatív eredmény született.

 

A következő téma szintén a diákok képzelőerejét tette próbára. Egy kitalált történetet kellett illusztrálniuk csoportmunkában, úgy, hogy a tanulók találtak ki mindent a meséhez. A 4-5 fős csoportok együtt ötleteltek és találták ki a történetet, majd egymás közt felosztva a történetük szereplőit, helyszíneit, a mesében szereplő tárgyakat egyéni munkában dolgozták ki a részleteket, végül egy közös kompozícióban valósították meg végső terveiket. Ehhez a feladathoz elengedhetetlen volt a csoporton belüli helyes kommunikáció használata és a munkamegosztás megfelelő megszervezése, amit ügyesen meg is oldottak a diákok. A csoportmunka végére sokat fejlődött a gyerekek együttműködési készsége, mindenki aktívan vett részt, véleményüket érvényre juttatva munkálkodtak.

 

A továbbiakban megismerkedtünk a betű és kép kapcsolatával, magával az írás kialakulásával, és hogy milyen jelentőséggel bír ez az életünkben. Átvettük a betűtervezés szabályait, milyen méretű, alakú, arányú egyensúlyú, díszítményű lehet, amellett, hogy az olvashatóság megmarad. Egyéni munkában tervezett mindenki saját monogramot többféle variációban is. Majd szóképeket, díszes kezdőbetűket, iniciálékat terveztek változatos technikákkal a tanulók. Végül mindenki, először önállóan tervezett egy graffitit, majd egy nagyobb lélegzetű csoportmunkában egy óriás méretű graffitit készítettek a tanulók. Ekkorra már remekül kommunikáltak egymással a gyerekek, és hatékonyan tudtak együttműködni egymással a közös cél érdekében.

 

Utolsó nagy témakörként a diákok megismerkedtek a montázs fogalmával, technikájával. Előzetesen színes újságkivágásokat gyűjtöttek, és ezek felhasználásával készítettek montázsokat.

 

A foglalkozások folyamán a tanulók elsajátították a vizuális kommunikáció legfontosabb síkbeli és térbeli kifejezőeszközeit, kompozíciós és szerkesztési eljárások használatát, a kép létrehozásának törvényszerűségeit. Könnyedén és gyorsan, óriási érdeklődéssel fogadták be az új ismereteket, és sajátították el a különböző technikákat. Ezen kívül a tanulók megismerkedtek a vizuális nyelv alapismereteivel, a monokróm és színes eszközök használatával is. Megtanulták a képi kifejezéshez leginkább illő eszköz kiválasztását és használatát. Sokat fejlődtek a diákok önálló, kreatív alkotó munkához szükséges készségeik, képességeik. Kialakult bennük az önálló véleményalkotás, és a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége.

 

A programhoz kapcsolódott egy kiállítás is, melyet a tanév végén rendeztünk meg az iskola konferencia termében, mely az elkészült munkákat mutatta be nagy sikerrel a diákságnak, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt.

 

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
431849

Látogatók

Oldalainkat 6 vendég és 0 tag böngészi