FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0561

 

 

 

 

TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0561
FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

 

 

 

Projekt neve: TÁMOP-3.1.5-09/A/2 - Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

 

Projekt címe: Fejlesztő pedagógia

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. 8100 Várpalota, Dankó P. u. 16/VII.

 

Elnyert támogatás összege: 4.370.287 Ft

 

Kivitelezés ideje: 2010. 03. 01. - 2012. 10. 31.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége hiperhivatkozással: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület

 

Támogató szervezet neve és elérhetősége hiperhivatkozással: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

 

  

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósult meg.

 

 

 

A projekt leírása

 

(2010. 08. 01. – 2012. 07. 31.)

 

 

 

1996 szeptemberétől dolgozom a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskolában tanítóként. Az eltelt 16 év alatt egyre inkább úgy érzem, hogy nő azon tanulók száma, akik valamilyen tanulási probléma miatt nem tudnak úgy teljesíteni, ahogy esetleg képesek lennének. Régebben inkább csak tanulási nehézségekkel találkoztunk, ahol a gyermekek lemaradását korrepetálással és kevés odafigyeléssel meg lehetett szüntetni. Manapság viszont egyre több tanulási zavarral küzdő gyerek jár iskolába, akikkel hiába gyakorolnak a pedagógusok és a szülők, mégsem tudják az elvárásokat teljesíteni, ez miatt gyakran lelkileg sérülnek is ezek a gyerekek vagy valamilyen védekező magatartást vesznek fel, amivel zavarják a közösséget. Számomra ezek a gyerekek mindig komoly fejtörést okoztak. Hogy segíthetnénk rajtuk, hogy ők is örömmel és jobb eredményeket elérve járhassanak iskolába? Két éve ezért jelentkeztem fejlesztő pedagógusi szakvizsgára Győrbe a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karára fejlesztő és differenciáló pedagógiai területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakra.

 

2010. szeptember 24-én volt az első tanítási napunk. A 2010/2011 őszi félévében hét tantárgyunk volt, amelyek a kötelező témakörök közé tartoztak:

 

·                         A nevelési-oktatási intézmény és a fenntartó. Ezeken az órákon tanultunk a törvényi szabályozásokról, a fenntartó feladatairól, költségvetésről. A félév aláírással zárult.

 

·                         A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága. Itt a különböző mérési lehetőségekről tanultunk. A félév vizsgával zárult.

 

·                         Minőségbiztosításon a különböző minőségbiztosítási módszerekről tanultunk. Ez a félév is vizsgával zárult.

 

·                         A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet órán az iskola működésével kapcsolatos dolgokkal ismerkedtünk. Szintén vizsgával zárult a félév.

 

·                         A tanulók, a pedagógusok munkájának értékelése órán az értékelés funkcióiról és fajtáiról tanultunk, melyért évközi jegyet kaptunk.

 

·                         Államháztartási ismertek órán megismerkedhettünk az államháztartás rendszerével és feladataival, melyért szintén évközi jegyet kaptunk.

 

·                         Közigazgatási és EU-s ismereteken az államigazgatás központi, területi és helyi szerveinek működésével ismerkedhettünk meg és betekinthettünk az Európai Unió hasonló dolgaiba is. A félév aláírással zárult.

 

A 2010/2011-es tanév tavaszi félévében még mindig az általános ismeretkörökön belül 5 tantárgyunk volt:

 

·                         A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben tantárgy keretein belül a pedagógus személyiségével, a pályával és a konfliktusokkal kapcsolatos dolgokról volt szó. Vizsgával zártuk a félévet.

 

·                         Az integráció és a szegregáció kérdései órákon láthattuk az integráció és inklúzió célját. A végén évközi jegyet kaptunk.

 

·                         Élethosszig tartó tanulás órán a felnőttoktatásról, e-learningről, távoktatásról, környezettudatosságról esett szó, amiért aláírást kaptunk.

 

·                         Iskolai mentálhigiéne órán mentálhigiénés alapismeretek birtokába juthatunk, különösen a stressz volt a fő téma, amiből vizsgáztunk is.

 

·                         Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók tantárgyból megkaptuk az elméleti hátteret a későbbi gyakorlatunkhoz SNI témakörben. Ebből szintén vizsgáztunk.

 

Az első év tehát elméleti alapokat nyújtott a második év gyakorlat orientált tantárgyaihoz. Az őszi félévben a következő tantárgyaink voltak:

 

·                         A fejlesztés fiziológiai alapjai, ahol a problémák mögött meghúzódó szervi okokkal ismerkedhettünk meg, sok tanácsot kapva, hogy milyen tünetek segíthetik a felismerést. A félév vizsgával zárult.

 

·                         Differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területen órán megismerkedtünk a tanulási zavarok fajtáival, felismerésének lehetőségével és lehetséges megoldásaival. A tantárgyból vizsgáztunk.

 

·                         Iskolafejlesztés órán a reformpedagógiai koncepciókkal és alternatív megoldásokkal ismerkedhettünk meg, amiből vizsgáztunk is.

 

·                         Önismereti és esetmegbeszélő csoporton problémás esetekről, szakvélemények értelmezéséről, használható módszerekről beszélgettünk, amire évközi jegyet kaptunk.

 

·                         A félév során 10 órát kellett hospitálnunk egy olyan iskolában, ahol SNI-s tanulókat integrálnak. Én a szomszédos Bartos Sándor Iskolában végeztem ezt, és tanulásirányítási gyakorlatomat 16 órában, ezekről naplót kellett készíteni, amire évközi jegyet kaptunk.

 

A második félév tantárgyai szintén a gyakorlati oktatást célozták:

 

·                         Az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása órán nagyon sok gyakorlati ötlettel gazdagodtunk, melyről vizsgán bizonyíthattuk tudásunkat.

 

·                         Dyslexia órán eme probléma tüneteiről, lehetséges fejlesztéséhez kaptunk információkat. A félév évközi jeggyel zárult.

 

·                         Ebben a félévben folytattuk megkezdett munkánkat Önismereti és esetmegbeszélő csoportunkkal, amiért évközi jegyet kaptunk.

 

·                         20 órás tanulásirányítási gyakorlaton vettem részt a szomszédos Bartos Iskolában, amiről naplót készítettünk évközi jegyért.

 

·                         A két félév során készítettem el a szakdolgozatomat, amely egy esettanulmány volt egy általam tanított BTMN-es tanulóról.

 

Záróvizsgámra 2012. június 18-án került sor. Mellyel sikeresen befejeztem tanulmányaimat.

 

 

 

Bálintné Fisli Annamária

 

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
431902

Látogatók

Oldalainkat 16 vendég és 0 tag böngészi