FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

NTP-KTMK-11-0188 - A NAGYÍTÓKÖR JELES NAPJAI

 

NTP-KTMK-11-0188 - A NAGYÍTÓKÖR JELES NAPJAI

     

 

Elnyert támogatás: 1.495.000 Ft

 

 

Intézményünkbe többségében humán érdeklődésű tanulók iratkoznak be. Ezért is tartjuk eredményesnek a NAGYÍTÓ KÖR működését biológia-kémia szakterületen a 2007/2008-as tanévtől kezdve, a tehetséggondozás területén. NAGYÍTÓ KÖR tehetséggondozó műhelyünkbe bárki jelentkezhet, aki érdeklődik a biológia és kémia szakterületek iránt. A műhely indulásakor, a 2007/2008-as tanévben, középiskolai diákok vettek részt, heti rendszerességgel tartottunk minden tanévben foglalkozásokat. Diákjaink szabadon választott témában kutatómunkát végeznek, aminek eredményét a természettudományos tehetségnapon (2008-2010 - „Zöld Nap”, 2011 MI Tehetségnapunk) mutatják be középiskolai társaiknak és tanáraiknak, a meghívott szülőknek és szaktanároknak. A 2010/2011-es tanévben induló hét évfolyamos gimnáziumi képzés újabb lehetőségeket és feladatokat adott számunkra. Nagy örömmel fogadtuk a NAGYÍTÓ KÖR-be jelentkezett hat kisdiákot, számukra a tehetséggondozó műhelymunka nevezett tanév második félévben kezdődött el. Hasonló módon a 2011/2012. tanévben jelentkezett új csoportnak is a második félévtől kezdődik a közös munka.

 

 

 

Eddigi eredményeink:

 

·                         Eredményes pályázat a „Mérjük az időt” OMSZ kiírásában 2008

 

·                         A Pannon Egyetem V. Környezet és Esettanulmányi Országos Versenyén különdíjat kaptunk 2010-ben.

 

·                         A 2010/2011. tanévben valamennyi nagygimnazista középszintű érettségi vizsgát tett biológia tantárgyból kiváló eredménnyel.

 

·                         A 2010/2011. tanév végén a nagygimnazisták dicséretes rendes érettségi vizsgát tettek biológiából középszinten.

 

·                         2011/2012. tanévben (december) a nagygimnazisták országos III. helyezést értek el a POTE – AIDS versenyén.

 

·                         Természettudományos Tehetségnap szervezése és lebonyolítása a 2007/2008. tanévtől kezdve évenként.

 

·                         „FÖLD itt, VÍZ ott, KÖRNYEZETVÉDELEM mindenhol” címmel Veszprém megyei tanulmányi versenyt szervezünk az idén ötödik alkalommal, ahol tanítványaink versenyen kívül indulhatnak – de az első három helynek megfelelő tudásszintet érik el évről-évre, és a fair-play értelmében csak különdíjban részesülhetnek.

 

Eredményeinkhez tartozik, hogy 2007-től folyamatosan eredményes szakmai kapcsolatunk van az országos intézmények közül:

 

- Országos Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeumával

 

- ELTE TTK tanszékcsoportjaival

 

- Pannon Egyetem Természettudományi tanszékeivel.

 

 

 

A tehetségműhely NAGYÍTÓ KÖR-i 80 órás programjában egyik héten a kisgimnazisták, másik héten a nagygimnazisták járnak a NAGYÍTÓ KÖR-be életkori sajátságaik, és tudásszintbeli különbözőségek miatt. A foglalkozások többségét közösen szervezzük, amely alkalmakkor a nagygimnazisták együttműködnek a kisgimnazisták ismereteinek bővítésében.

 

Célunk, hogy differenciált módon az előzetes felmérések szerint hozzájáruljunk a személyes ambíciók megvalósulásához, új lehetőségek sokrétű feltáráshoz. Fontos a komplex személyiségfejlesztés a biológia-kémia szakterületeinek felhasználásával úgy, hogy konkrét gyakorlati tevékenységeket végezhetnek a tanulók, miközben sikeresen beláthatják az összefüggéseket a tudományok egészével. Mindezek birtokában alkalmasabbak lehetnek a teljes emberi életre.

 

 

 

A programban részletesen kifejtett tartalmak szerint valamennyi tanítvány esetében fő szempont volt a fejlesztés. Ennek érdekében alkalmaztam az alábbi módszereket és munkaformákat differenciált módon:

 

-          feladatlapok megoldása

 

-          kísérletek tervezése, kivitelezése, értékelése

 

-          szaktanári kísérletek tanulók bevonásával

 

-          személyre szóló témák feldolgozása, megbeszélése

 

-          előadások összeállítása, kivitelezése

 

-          üzemlátogatások, konzultációk szakemberekkel

 

-          pályaorientációs programok – „vitakör”

 

-          szakfolyóiratok, szakkönyvek, elektronikus hírforrások használata

 

-          pályázatokon szereplés

 

-          versenyeztetés

 

-          tudománytörténeti nevezetességek megismertetése

 

-          terepgyakorlatok

 

-          egyéni konzultációk – konfliktuskezelés

 

-          szakmai és emberi kvalitások egységének hangsúlyozása

 

Tanítványaim által készített beszámolók, előadások, pályázati és versenyeredmények, a középszintű és emelt szintű kémia és biológia eredmények, a szaktárgyi átlagok javulása, valamint a „Föld itt, víz ott, környezetvédelem mindenhol” megyei tanulmányi versenyünk, és a MI Tehetségnapunk sikere az alkalmazott módszerek eredményességét bizonyítja.

 

 

 

ESZKÖZEINK, MELYEKET A TÁMOGATÁSBÓL BIZTOSÍTOTTUNK A TEHETSÉGGONDOZÁS CÉLJÁNAK A MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

 

 

 

 

 

·                         A foglalkozásainkat saját fényképezőgépünkkel jobban tudtuk dokumentálni, sok képet és videofelvételt készítettek a diákok saját maguk.

 

·                         Kémiai laboratóriumi alapeszközök a programban leírt kísérletek elvégzéséhez nyújtottak segítséget. (talpas állvány, acélháromláb, lombikok, főzőpoharak, kémcsövek, borszesz égő, csipesz, dörzstál, fémeszközök, mérőhenger, óraüveg, tölcsér, vegyszeres kanál, üvegkád, fedőlemez, tárgylemez, pH mérő, távcső, gyorstesztek, stb.)

 

·                         Az iskola meglévő eszközeivel is dolgoztunk: pl. mikroszkóp, nagyító, metszetek, számítógép, projektor, interaktív tábla, internet.

 

·                         Az adminisztrációhoz szükséges eszközök segítették a program során a rendszerezést, valamint a szükséges feladatlapok fénymásolatát. Programjaink során diákjaink plakátokat is készítettek, amelyek kivitelezéséhez a szükséges irodaszerek segítséget nyújtottak.

 

 

 

Programunk megvalósításához sok segítséget adott a pályázaton megítélt pénz.

 

 

 

·                         Két tanulmányutunkhoz (Nitrogénművek Zrt,, Paksi Atomerőmű) biztosította számunkra az utazás költségeit.

 

·                         Programjaink megszervezéséhez is segítséget nyújtott az elnyert összeg.

 

 

 

RENDEZVÉNYEINK

 

 

 

A Nagyítókör „Jeles” napjai programsorozatot a pályázati tartalom szerint a kis- és nagygimnazisták, valamint a közös programok jelentik, kiegészítve a pályázathoz kötődő megyei versennyel és a tehetségnappal. A fejlesztési szempontok megvalósulásának szintjeit elemzem a továbbiakban.

 

 

 

A KISGIMNAZISTÁK (7. ÉS 8. OSZTÁLY) KÖZÖS PROGRAMJAI

 

Összességében elmondható, hogy a tervezett 8 óra alatt a 4 foglalkozást teljesítettük. A haladó kisgimnazisták számukra új kísérleteket végezhettek kezdőt társaikkal, így tudásuk, felelősségérzetük, problémamegoldó képességük is növekedett. A kezdők elfogadták a mentorálást, és jó hangulatban, vidáman teltek az órák. A haladók „kedvcsinálása” eredményes volt, csendes megfigyelőként voltam jelen. A kezdő és haladó kisgimnazisták külön csoportban versenyeztek a „Föld itt, víz ott, környezetvédelem mindenhol” megyei tanulmányi versenyünkön, ahol külön-külön is helyt álltak, és a versenykiírás szerint örömmel vették át a különdíjakat. Tanulmányi eredményeik évvégére jobbak lettek a félévi eredményeiknél. Nagyon jó ötleteik, kérdéseik vannak. A MI Tehetségnapunkon előadást tartottak az egerészölyvről, a zselnice meggyről és segítettek a kísérletek kivitelezésénél. A nyilvános „szárnybontogatás” is elkezdődött, terveik vannak a 2012/2013-as tanévre is.

 

A NAGYGIMNAZISTÁK (12-13. ÉVFOLYAM) KÖZÖS PROGRAMJAI

 

A programokat az érettségire való felkészülés jelentette. 18 órában, 9 foglalkozáson differenciált tartalommal, egyénre szabottan dolgoztunk. Tanítványaimnak egyéni felkészülést biztosítottam az eredményes érettségi érdekében. Ehhez felhasználtam az előző évek felvételi feladatsorait, valamint Villányi Attila szakkönyveit, és pl. Szerényi-Szeberényi tankönyvírók által írt szakkönyveket és saját jegyzeteimet.

 

Végzős tanítványaimnak országos versenyeredményei vannak. Tehetségével kitűnik Szabó Veronika, családi körülményei ellenére négy éve szívósan küzd az orvosi diplomáért. Tanítványaim tudásban és emberségben is felnőttek arra a szintre, ami ugródeszkát jelent számukra a továbbiakban az életben. Számomra külön öröm, hogy eredeti elképzeléseiket megtartották négy éven keresztül, és a magyar egészségügy kiváló szakembereivé válhatnak.

 

4.3      KÖZÖS PROGRAMOK

 

45 órában, változó óraszámban dolgoztunk közösen. A különböző képességű és tudású tanítványaim egymástól is tanulva, kölcsönösen segítik és tisztelik egymást. Példát látnak: honnan – hogyan – hova lehet eljutni. A Nagyítókör tagjának lenni: rangot jelent. Az előadásokat meghirdetjük, mindig vannak érdeklődő diákok is. Közülük többen a Nagyítókör tagjai lesznek. Közös munkánk eredményeként a 2011/2012. tanév végén összesen kilenc tanuló (már előrehozottként tavaly, idén pedig emelt szinten) érettségizett Nagyítókörös diákként természettudományos tárgyból. Mindannyian felső fokon szeretnék folytatni tanulmányaikat biológia-kémia szakirányokon. Méltó utódaik még „érlelődnek” a jövőben.

 

 

 

80 órás programunk foglalkozásai és rendezvényei a „Nagyítókör jeles napjai” voltak valamennyi tanítványunk számára, és eredményesen szolgálta a fejlesztési szempontok megvalósulását, a természettudományok népszerűsítését, a sikeres pályaválasztásokat.

 

 

 

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
431875

Látogatók

Oldalainkat 48 vendég és 0 tag böngészi