FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

Közösségi szolgálat

közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Nkt.4.§(15) közösségiszolgálat: szociális,környezetvédelmi,atanulóhelyiközösségének javát szolgáló,szervezettkeretek közöttfolytatott,anyagiérdektőlfüggetlen,egnivagycsoportos tekenységés annakpedagógiaifeldolgozása,

Nkt. 6.§(4)Azérettségibizonyítványkiadásánakfeltételeötvenóraközösségiszolgálatelvégzésének igazolása.

 A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében a közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát.

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

Nkt.  97.§  2)Az  érettségi  bizonyítványkiadásához  a  közösségi  szolgálat  gzésénekigazolását először a 2016. január 1-je után megkezdettérettségi vizsga esetébenkellmegkövetelni.

 

20/2012. (VIII.31.)EMMIrendelet133.§(1)Középiskolábanmegkellszervezniatanulóközösségiszolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szoclis és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezetés természetvédelemi,

f) a katasztrófadelmi,

g) az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkeközös sportés szabadidős területen folytatható tevékenység.

 

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

 

 

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

 

 

 

 

Közösségi szolgálat szabályzat

Együttműködési megállapodás 

Jelentkezési lap

Közösségi szolgálat lebonyolításával kapcsolatos együttműködő szervezetek

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
402791

Látogatók

Oldalainkat 9 vendég és 0 tag böngészi