FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

Közösségi szolgálat

közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Nkt.4.§(15) közösségiszolgálat: szociális,környezetvédelmi,atanulóhelyiközösségének javát szolgáló,szervezettkeretek közöttfolytatott,anyagiérdektőlfüggetlen,egnivagycsoportos tekenységés annakpedagógiaifeldolgozása,

Nkt. 6.§(4)Azérettségibizonyítványkiadásánakfeltételeötvenóraközösségiszolgálatelvégzésének igazolása.

 A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében a közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát.

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

Nkt.  97.§  2)Az  érettségi  bizonyítványkiadásához  a  közösségi  szolgálat  gzésénekigazolását először a 2016. január 1-je után megkezdettérettségi vizsga esetébenkellmegkövetelni.

 

20/2012. (VIII.31.)EMMIrendelet133.§(1)Középiskolábanmegkellszervezniatanulóközösségiszolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szoclis és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezetés természetvédelemi,

f) a katasztrófadelmi,

g) az óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkeközös sportés szabadidős területen folytatható tevékenység.

 

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

 

 

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

 

 

 

 

Közösségi szolgálat szabályzat

Együttműködési megállapodás 

Jelentkezési lap

Közösségi szolgálat lebonyolításával kapcsolatos együttműködő szervezetek

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
448219

Látogatók

Oldalainkat 13 vendég és 0 tag böngészi