FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

Felvételi 2017/2018. tanév

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

- 2017. november 20.                          16 óra

- 2018. január 08.                                16 óra

 

Induló képzéseink:

I.                  Gimnázium:

I. 1. Hat évfolyamos képzés

A hatosztályos gimnázium célja, hogy a tehetséggondozás, egyéni fejlesztés alacsony osztálylétszámmal, differenciált oktatással valósuljon meg. A tanítás igazodik a diákok haladási tempójához, fejlődési üteméhez, érdeklődési köréhez, speciális igényeihez. Feladata ez által a diákok tehetségének megfelelő felkészítés a hazai és nemzetközi felsőoktatásban való sikeres továbbtanulásra.

A képzésre olyan hatodik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga az érettségi tantárgyakból - magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv - legalább jó, vagy egy –egy terülten kiváló.

 

I. 2. Négy évfolyamos képzés

A 2018/2019-es tanévre a négyosztályos gimnáziumi képzés keretein belül képzőművészeti, dráma, angol nyelv, informatika, közgazdaságtan, valamint biológia ökológia emelt óraszámú képzésre várjuk a jelentkezőket. A gimnáziumi képzés az ÉKP tantervére épül. Az iskolába olyan nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akiknek eddigi tanulmányi átlaga jó.

 

Az iskolában folyó oktató-nevelő munkánk sikerét elősegíti, hogy osztályaink alacsony tanulólétszámmal működnek, 15-20 gyermek tanul egy-egy osztályban. Ezáltal lehetőségünk nyílik az egyéni odafigyelésre, a tehetséges tanulók fejlesztése mellett a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A gyermekek haladási tempójának megfelelően csoportbontásban oktatjuk az idegen nyelveket és a számítástechnikát.

A gimnáziumi képzés célja elsősorban a felkészítés felsőfokú tanulmányokra.

 

A 2018/2019-es tanévben 4 évfolyamos nappali rendszerű ifjúsági gimnáziumi képzést indítunk. A képzésbe azon tanulók számára ajánljuk, akik betöltötték a 16. életévüket és legalább nyolc évfolyamos bizonyítvánnyal rendelkeznek. A képzésben az érettségi vizsga megszerzéséhez szükséges kötelező érettségi vizsga tantárgyakat magas óraszámban tanítjuk. A képzésben egy idegen nyelv tanulása kötelező.

 

 

 

 

Kollégium

 

A vidékről bejáró tanulóink számára kollégiumi ellátást biztosítunk. A 2015/16-os tanévtől diákjainkat egy felújított, modern bútorzatú, jól felszerelt diákotthon várja.

 

 

 

 

Iskolarendszerű képzés:

Ssz.

A szakképesítés (képzési program)

Jelentkezés

Képzési költség
(ezer Ft)

megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama

feltételei

határ-ideje

Óra

hónap/év

Gimnázium

0001.

Hat évfolyamos

gimnázium

érettségi

-

6 év

6 általános

2018. 02. 19.

-

0002.

Négy évfolyamos angol nyelvi emelt óraszámú

érettségi

-

4 év

8 általános

2018. 02. 19.

-

0003.

Négy évfolyamos rajz és vizuális kultúra emelt óraszámú

érettségi

-

4 év

8 általános

2018. 02. 19.

-

0004.

Négy évfolyamos informatika emelt óraszámú

érettségi

-

4 év

8 általános

2018. 02. 19.

 

0005.

Négy évfolyamos dráma emelt óraszámú

érettségi

-

4 év

8 általános

2018. 02. 19.

-

0006.

Négy évfolyamos közgazdaságtan

emelt óraszámú

érettségi

-

4 év

8 általános

2018. 02. 19.

-

0007.

Négy évfolyamos biológia - ökológia

emelt óraszámú

érettségi

-

4 év

8 általános

2018. 02. 19.

-

0008.

Ifjúsági gimnázium

Érettségi

-

4 év

8 általános

2018. 02. 19.

-

 

 

Felvételi eljárás:

A hetedik és a kilencedik évfolyamra a felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. Kiemelkedő szerepet kap a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tárgyakból kapott érdemjegy. A művészeti szakokon a szakágnak megfelelő alkalmassági felvételi eljárást tartunk.

A tanulmányi versenyeken elért eredményeket maximálisan értékeljük.

 

Eredményeink:

A gimnáziumi képzés széleskörű továbbtanulásra ad módot, célja elsősorban a felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés.

A gimnáziumban érettségi vizsgát tett tanulóink jelentős része felvételt nyert különböző felsőoktatási intézményekbe. A diákok az emelt szintű óraszámokban tanult ismereteiket jól hasznosítják a továbbtanulás és a munkavállalás során.

 

 

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
402805

Látogatók

Oldalainkat 7 vendég és 0 tag böngészi