FaceBookGoogle+Youtube

KTM G+

KTM Facebook

Bemutatkozás

1990-ben egy maroknyi csapat iskolát álmodott. Olyat, ahová örömmel jönnek a gyerekek, ahol a pedagógusok számára biztosított a szakmai kiteljesedés, olyat, amellyel a szülők elégedettek, s a szakma is elismeri, elfogadja azt.

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek egy tehetség-ígéret, melyet úgy kell „csiszolgatni”, ahogy a kagyló teszi ezt a belekerült homokszemmel. Ha így cselekszünk mi is, az eredmény egy csodálatos igazgyöngy lesz, mely egyedi, ritka, a világ legértékesebb „képződménye”. Bizton állíthatom, hogy az elmúlt 20 év legjelentősebb eredménye, hogy számtalan ilyen gyöngyszem került ki iskolánkból, hogy azután igazi szépségét, értékét megmutathassa nagyobb közössége örömére.

Tudjuk, hogy a metamorfózis folyamata nem mindig könnyű. Sem az átalakuláson keresztülmenő gyermek számára, sem a folyamatot irányító, a védő-óvó burkot biztosító pedagógus számára, mégis azt hisszük, a születésen kívül nincs olyan szimbiózis, mely termékenyebb lehet, s szorosabb emberi kapcsolatot eredményezhet, mint ez, melynek eredménye a szellem születése.

 

Iskolánk 1991 szeptemberében kezdte meg működését általános iskolaként azzal a céllal, hogy diákjainak olyan nevelési-oktatási programot nyújtson, amely elősegíti képességeik, tehetségük kibontakoztatását, alkalmazkodik fejlődésük egyéni sajátosságaihoz, ugyanakkor a kultúra olyan széles körét közvetíti, amely biztosítja számukra az érdeklődésüknek, motiváltságuknak, szocio-kulturális környezetüknek megfelelő, egyénre szabott fejlesztési lehetőségeiket. Iskolánk pedagógiai célkitűzéseinek megvalósításához a Dr. Zsolnai József nevével fémjelzett Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiát (ÉKP) választotta. Ennek célja az egyes gyermekek képességeinek széleskörű fejlesztése. Erre garancia a sokféle tevékenység, amelyek szinte kipróbálják, hogy ki miben tehetséges. Kiemelt feladatunknak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását, a valamilyen okból lemaradók felzárkóztatását, hátrányaik kompenzálását. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók képességkibontakozását, tehetséggondozását is. A program differenciált tanulásszervezéssel és egyéni bánásmóddal igazodik az egyes tanulók aktuális fejlettségi szintjéhez, haladási tempójához, megismerési stílusához. Így válik lehetővé, hogy a lemaradó és a tehetséges tanulók egy osztályon belül, a saját tempójukban fejlődhessenek.

Tehetséggondozó programunk része a folyamatos tehetségazonosítás, a tehetséggondozás és a tehetségtanácsadás is minden érintett számára. Ennek eredményes működését mutatja, hogy iskolánkat "Tehetségpont"-ként regisztrálták.

Iskolánk alapfokú művészetoktatással is foglalkozik, mellyel a zeneművészet, a táncművészet, a képző- és iparművészet valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.

Diákjaink számára nemcsak a művészeti oktatásban nyújtunk lehetőséget a tehetség kibontakoztatására, mindegyik tagozatunkon fontosnak tartjuk a kiemelkedő személyiségek fejlesztését és tudásuk bővítését.

Iskolánk nagyon fontosnak tartja az esélyegyenlőséget. Tanulóink számára számtalan területen biztosítunk lehetőséget arra, hogy kipróbálhassák magukat minél több területen. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a pedagógus feladata, hogy ezt a tehetséget felfedezze a gyermekben és segítse annak kibontakoztatását. Fontosnak tartjuk nemcsak kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóink tehetséggondozását, hanem minden olyan gyermekét, akiben valamit felfedezünk. Megértjük és elfogadjuk a diák személyiségének működését és próbáljuk elősegíteni annak fejlődését, segítsük őt hozzá egy önmagához képest egy magasabb szint eléréséhez.

 

 

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
448218

Látogatók

Oldalainkat 12 vendég és 0 tag böngészi